Opret abonnement og få fri forsendelse

Handelsbetingelser for Ohpops! Functional Foods A/S

General information: 
Ohpops! Functional Foods A/S
Flæsketorvet 68.1
1711 København V
CVR nr.: 39328429
Telefon: 50332817
E-mail: hello@ohpops.dk

 

1. Almindelige betingelser

1.1. Definitioner

Følgende handelsbetingelser definerer, hvordan Ohpops! Functional Foods A/S ("Vi", "vores", "os") behandler de indsamlede data i forbindelse med besøg på hjemmesiden www.ohpops.dk. Ohpops! Functional Foods A/S indsamler data om brugere på www.ohpops.dk på følgende to måder:

  • Når brugeren frivilligt giver oplysninger.
  • Gennem brug af cookies.

Ohpops! Functional Foods A/S's indsamling af personoplysninger overholder gældende love og opdateres i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning.

1.2. Handel med Ohpops! Functional Foods A/S

Køber kan handle med Ohpops! Functional Foods A/S på følgende måde:

  • Bestil varer og abonnementsprodukter via hjemmesiden (www.ohpops.dk)

Salg igennem Ohpops! Functional Foods A/S består af varer solgt online via www.ohpops.dk, både som enkeltkøb eller via abonnement.

1.3. Produktinformation

Alle væsentlige egenskaber ved produktet beskrives på www.ohpops.dk. For yderligere information eller spørgsmål kan henvendelse rettes til hello@ohpops.dk

1.4. Leveringstid

Ved køb af produkter via www.ohpops.dk afsendes ordren indenfor 1-3 arbejdsdage. Hvis der skulle opstå en situation hvor Ohpops! Functional Foods A/S ikke har produktet på lager, vil vores kundeservice kontakte Køber. 

1.5. Betaling

De kontooplysninger, som køber indtaster ved køb af produkter, vil blive transmitteret direkte til betalingsudbyderen ( Mobilepay, Quickpay, Shopify,) i krypteret form (SSL), som kun Køber og Nets har adgang til. Således har ingen andre, herunder Ohpops! Functional Foods A/S, adgang til disse oplysninger. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet kun fra Køber konto, når varen sendes af Ohpops! Functional Foods A/S.

1.6. Risikoovergang

Ohpops Functional Foods A/S bærer risikoen indtil de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, herefter overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold til køber.

1.7. Reklamation

Vi yder 30 dages returret, dette betyder at Køber senest 30 dage efter modtagelsen skal anmode om at returnere varen. Er pakken beskadiget ved modtagelse bedes dette meddelt ved modtagelse eller middelbart efter modtagelsen. (dokumenter det gerne ved foto).

Garantien dækker muligheden for at ombytte produkterne eller refundere pengene afhængigt af den konkrete situation. Dette er selvfølgelig betinget af, at reklamationen er berettiget og at der foreligger en aftale om returnering.

Hvis Køber ønsker at gøre brug af reklamationsretten, skal den originale kvittering sendes pr. e-mail til hello@ohpops.dk eller sendes fysisk til følgende adresse:

Hovedkontor:
Ohpops! Functional Foods A/S
Flæsketorvet 68.1
1711 København V

Det er også muligt at aflevere produkterne personligt. Aftale skal laves på forhånd via hello@ohpops.dk

Ved returnering skal køber vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet, samt returnere den omtalte varer. Produktet skal altid sendes i forsvarligt emballage, og det anbefales, at Køber vedlægger ordrenr. eller kontaktoplysninger, så Ohpops! Functional Foods A/S har mulighed for at refundere produktets pris. Ohpops! Functional Foods A/S accepterer ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende metoder.

1.8. Ansvar og Garanti

Relevant information om Ohpops! Functional Foods A/S kan opnås fra hjemmesider, der ikke ejes af Ohpops! Functional Foods A/S via forskellige links. Disse hjemmesider er uden for Ohpops! Functional Foods A/S's ansvar og kontrol.

Ohpops! Functional Foods A/S kan således ikke drages til ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

Ohpops! Functional Foods A/S er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglen skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Ohpops! Functional Foods A/S kontrol, herunder eksempelvis krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende. 

1.9. Fortrydelsesret

Ved køb via www.ohpops.dk har Køber ret til at fortryde  købet, forudsat at Køber underretter Ohpops! Functional Foods A/S inden for 14 dage efter modtagelsen via hello@ohpops.dk

Varen skal returneres forsvarligt pakket sammen med en kopi af fakturaen. Den originale emballage repræsenterer en væsentlig værdi for produkterne, så brud på forseglingen eller manglende original emballage vil resultere i tab af fortrydelsesretten, da produktet derefter ikke kan returneres i samme stand. Varen returneres i samme stand som den blev modtaget af Køber..

Køber er ansvarlig for omkostningerne til returnering af varen. Så snart Ohpops! Functional Foods A/S har modtaget varen i samme stand inden for 14-dages perioden, vil købsbeløbet blive refunderet, fratrukket leveringsomkostningerne.

Såfremt Køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Køber sende en mail til hello@ohpops.dk, inklusive henvisning til ordrenummeret før varen kan returneres.

1.10. Forbehold for ændringer

Ohpops! Functional Foods A/S forbeholder sig retten til at ændre og opdatere disse vilkår og betingelser, så det er vigtigt at Køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

1.11. Misbrug

Misbrug af www.ohpops.dk vil resultere i en politianmeldelse.

1.12. Cookies

www.ohpops.dk anvender cookies. For yderligere information henvises til Ohpops! Functional Foods A/S cookie- og persondatapolitik.

1.13. Klageprocedure

En klage over et køb fra Ohpops! Functional Foods A/S kan indgives til Ohpops! Functional Foods A/S
Flæsketorvet 68.1,
1711 København V
eller til hello@ohpops.dk

Det er også muligt at indgive en klage til Center for Klageadgang, Toldboden 2, 8800 Viborg. Der kan klages til Center for Klageadgang via www.naevneneshus.dk. Der kan i øvrigt indgives en klage via EU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis Køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark.

1.14. Værneting og lovvalg

Ohpops! Functional Foods A/S handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler (værneting) og CISG.
Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Ohpops! Functional Foods A/S handelsbetingelser, skal afgøres ved danske domstole.

2. Handelsbetingelser for abonnenter 

2.1. Aftale og Abonnement

Nedenstående handelsbetingelser gælder som et tillæg til de generelle handelsbetingelser, når der er tale om et køb af et abonnement på www.ohpops.dk 

Et køb af et abonnement anses for bindende ved Køber bekræftelse af abonnementskøbet. Derfor anbefales det, at Køber læser disse vilkår og betingelser grundigt.

Når Køber abonnerer på Ohpops! Functional Foods A/S' abonnement, vil det være et personligt abonnement.

2.2. Priser og Ordrebekræftelser

Abonnementer tilbydes med rabat.
Prisen på et abonnement vil variere afhængigt af den type abonnement, Køber vælger. Når Køber har godkendt betaling af det ønskede abonnement, vil Ohpops! Functional Foods A/S sender en ordrebekræftelse via e-mail.

2.3. Betaling og Fortrydelsesret

Når Køber afgiver en ordre via et abonnement på www.ohpops.dk, vil den første betaling blive foretaget med det samme.  I forbindelse med købet, accepterer Køber, at deres abonnement automatisk fornyes til den angivne pris og hyppighed, indtil abonnementet er opsagt eller annulleret.

Efter betalingen er gennemført, vil Køber modtage en betalingsbekræftelse via e-mail. Ved den månedlige fornyelse af abonnementet vil Køber modtage en betalings-og ordrebekræftelse.

Køber kan afmelde et abonnement indtil 48 timer inden det fornyes. Se afsnit 1.9. for yderligere oplysninger om fortrydelsesretten.

2.4. Varighed og Opsigelse

Abonnementet er uden binding, fornyes automatisk, og fortsætter dermed, indtil det opsiges. Køber har ret til at opsige abonnementet indtil 48 timer inden det fornyes.

2.5. Reklamation

Køber har ret og mulighed for at klage over abonnementsaftalen, hvis Køber mener, at aftalen ikke lever op til det, der blev aftalt, lovet eller antaget. Se afsnit 1.7. for yderligere oplysninger om reklamationer.

2.6. Misligholdelse

I tilfælde af betalingsmisligholdelse, hvor Ohpops! Functional Foods A/S f.eks. ikke kan trække beløbet fra den betalingskonto, der er etableret i abonnementet, er Ohpops! 

Functional Foods A/S berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer uden at pådrage sig noget ansvar.

Ohpops! Functional Foods A/S er endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte abonnementsaftale, efter betalingsforpligtelse er misligholdt.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, vil Ohpops! Functional Foods A/S sende påmindelses-e-mails, der angiver, at beløbet ikke kunne trækkes, og at Køber skal ændre, eller opdaterer betalingsoplysningerne. Ohpops! Functional Foods A/S vil forsøge at trække beløbet op til 3 gange, før der træffes nogen beslutning om overtrædelse af misligholdte.

2.7. Overdragelse af Abonnement

Overdragelse af abonnementet til en anden person kan kun ske ved overdragelse af et abonnement, sker i sin helhed og fortsætter under de samme vilkår.

2.8. Ændringer

Ohpops! Functional Foods A/S forbeholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser, herunder priser og produktindhold, hvis det anses for nødvendigt.

Væsentlige ændringer vil blive meddelt via e-mail 14 dage, før de træder i kraft. I løbet af varslingsperioden kan Køber frit opsige abonnementet.